سه شنبه 1 مرداد 1398

 

 

خوارزمی

شرح وظايف مسئول واحد اجرائيات

۱- واحد اجرائيات تحت نظر و مسئوليت مدير پيشگيري و رفع تخلفات شهري مي باشد .

۲-بستر سازي تسهيل در امور مرتبط با تخلفات ساختماني و كميسيون هاي ماده صد شهرداري در سطح مناطق .

۳-ايجاد هماهنگي درون سازماني و برون سازماني به منظور دستيابي به اهداف شهرداري در امر اجرائيات.

۴- ايجاد روش هاي نوين و علمي و تخصصي جهت امور اجرائيات و اجراي آراء كميسيون هاي ماده صد در سطح مناطق شهرداري .

۵- تامين معرفي متصدي واحد اجرائيات و كادر تخصصي مورد نياز و آموزش مامورين ابلاغ تحت عنوان ضابطين دادگستري از طريق پيشنهاد مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري.

۶- ارائه گزارش و آمار مستمر به روز به مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري .

۷- بررسي امكانات ، انضباط شخصي، حضور و غياب نحوه عملكرد متصدي و مامورين فعال در واحد اجرائيات .

نظر به شرح وظايف شهرداري در جهت كنترل مستحدثات عام المنفعه و حفظ حراست و اماده نگه داشتن اين تاسيسات براي استفاده عموم لزوم برقراري يك سيستم حفاظتي صحيح توسط مامورين ورزيده و آگاه جهت كنترل و آموزش مستمر آنان در قالب برنامه هاي خاصي اجتناب ناپذير است. لذا ضرورتا واحد هاي حفاظ و نگهباني از مستحدثات متعلق به شهرداري در واحد اجرائيات پيش بيني شده و با توجه به نياز و قسمت هاي تحت عنوان كنترل تخلفات ساختماني و رفع سد معير نيز ديده شده است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید