سه شنبه 1 مرداد 1398

 

 

خوارزمی

روابط عمومی

ـ گردآوري‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ ساليانه‌ واحدها و ارائه‌ به‌ مديريت
ـ گردآوري‌ و تدوين‌ گزارش‌ ساليانه‌ واحدها و ارائه‌ به‌ مديريت
ـ ايجاد ارتباط منظم‌ بين‌ مديران‌، كاركنان‌ و رياست‌ مركز و تلاش‌ براي‌ بهبود روابط آنان‌.
ـ برنامه‌ريزي‌ بازديدهاي‌ رياست‌، مديران‌ و ساير كاركنان‌ مركز از ساير سازمانها و مجامع‌.
ـ برنامه‌ ريزي‌ بازديدهاي‌ افراد خارج‌ از مركز، از مركز.
ـ جمع‌آوري‌ و تحليل‌ نظرات‌ مخاطبين‌ مركز و مشتريان‌، ارائه‌ پيشنهاد براي‌ بهبود آن‌ و ارائه‌ به‌رياست مركز.
ـ سنجش‌ افكار كاركنان‌ مركز در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ و ارائه‌ نتايج‌ به‌ رياست‌ و ساير مديران‌ مركز.
ـ ارائه‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ مراجعين‌ مركز درباره‌ اهداف‌، فعاليتها و خدمات‌ مركز.
ـ راهنمايي‌ مراجعين‌ مركز.
ـ تلاش‌ براي‌ شناساندن‌ مركز و اهداف‌ و خدمات‌ آن‌ به‌ جامعه‌ و مخاطبين‌ خاص‌ آن‌ از طرق‌مختلف‌.
ـ تسهيل‌ ارتباط مركز با ساير مراكز و مجامع‌ علمي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌.
ـ انتشار اخبار مربوط به‌ فعاليتهاي‌ مركز از طريق‌ وسايل‌ ارتباط جمعي‌.
ـ تهيه‌ و توزيع‌ نشريات‌ داخلي‌ و بولتنهاي‌ خبري‌ براي‌ افزايش‌ آگاهيهاي‌ مديران‌ و ساير كاركنان‌.
ـ مطالعه‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ اخبار و اطلاعات‌ منتشر شده‌ توسط رسانه‌ عمومي‌ كه‌ به‌ فعاليتهاي‌مركز ارتباط دارد و تهيه‌ پاسخ‌ و توضيح‌ در موارد لازم‌.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید