سه شنبه 1 مرداد 1398

 

 

خوارزمی

امورمالی

 

وظائف واحد مالي:

-          نظارت در تأمين احتياجات شهرداري از لحاظ وسائل و لوازم اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدها و درنظر گرفتن اعتبارات مصوب

-          بررسي بيمه و بازنشستگي كاركنان

-          تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداري

-          بررسي عملكرد مالي كليه واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امورمالي و حسابداري آنها

-          انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها

-          نظارت در حفظ و نگهداري كليه اموال و دارائيهاي شهرداري و واحدهاي تابعه و نظارت بر نحوه عملكرد آنها

-          همكاري در تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفريغ بودجه با توجه به آئين نامه مالي شهرداريها و  دستورالعملهاي صادره و ارائه                     آن به مراجع ذيربط

-          انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق و ساير وظايف مربوط به شغل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید